یولیس ناردین

ابتکار اصیل: دانش و اراده،پشتوانه‌ی ساعت‌سازUlysseNardin (که برنده‌ی جوایز بیشماری است).
 خانه‌ی ساعت‌سازی UlysseNardin از نخستین روزهای تولید، در بیش از 167 سال پیش هنگامی که موسس آن (UlysseNardin) ساختن زمان نگار دریایی را در مکانی کوهستانی در Neuchâtel سوییس آغاز کرد، مداوم اثبات کرده است که چالش‌ها، فرصت‌های بیکرانی را به نمایش می‌گذارندکه سزاوار کشف شدن هستند. همان اکتشافاتی که به نوآوری‌های بی‌نظیر UlysseNardin در ساخت ساعت‌های پیچیده شده است. دانش، نوآوری و قدرت تخیل، نیروهای هدایت کننده‌ی آن و پیشرفت‌ فانوس راهش هستند. UlysseNardinکه پیشتاز ساعت‌سازی دنیا در پیشرفت‌های بی‌مانند است، همچنان با روحیه‌ی نوآورانه‌ به مسیر خود ادامه می‌دهد. سال 2013 با معرفی شش موتور پیشرفته ساخت خود شرکت، سالی سرشار از ابتکار و اختراع برای آن به حساب می‌آید.