بولگاری و بنیاد خیریه "Save the Children" در نمایشگاه Expo 2015

بولگاری و بنیاد خیریه "Save the Children" در نمایشگاه Expo 2015

در 2009 بولگاری ، برای حمایت از کودکان مناطق محروم در سراسر دنیا ، با بنیاد خیریه Save the Children همکاری خود را شروع کرد. به این منظور بولگاری کمپین جدیدی را آغاز کرد بدین ترتیب که تعدادی از جواهرات مجموعه BZ.1 اختصاصا برای این کمپین طراحی و تولید شده و عواید حاصل از فروش آن به این خیریه اهدا می شود.

بولگاری و بنیاد خیریه "Save the Children" ، موفقیت همکاری بی نظیر خود را در مراسمی با رونمایی از کتاب جدید فابریزو فرری " STOP.THINK.GIVE" هنرمند عکاس، جشن گرفتند. این کتاب شامل عکس هایی از 200 ستاره مشهور با انگشتر و گردنبند ای از مجموعه Save the Children است . نتیجه این همکاری دو طرفه تا کنون منجر به جمع آوری بیش از 35 میلیون دلاربرای این بنیاد خیریه شده است.

در نمایشگاه بین المللی 2015 میلان نیز بولگاری حمایت مالی زیادی ازخیریه حمایت از کودکان Save the Children برای بهبود وضعیت کودکان محروم کرد.

ژان کریستف بابن ، مدیرعامل بولگاری اعلام کرد : " با افتخار اعلام میکنم که در نمایشگاه 2015 ایتالیا در بوتیک بولگاری میلان ، تمام فروش عاید از از گردنبندها و حلقه های نقره و سرامیک مشکی مجموعه BZ.1 را به این خیریه اهدا می کند.


تاریخ درج: 1394/06/08